вторник, 10 апреля 2018 г.


24ок, оформіть до конспекту матеріал "Склад фінансової системи в Україні"
(роздрукувати, або коротко записати)

Державний бюджет – це головний централізований фонд грошових коштів держави, основний інструмент перерозподілу ВВП. Через бюджет регулюється діяльність усіх сфер і ланок фінансової системи, тобто з позицій управління фінансами це визначальна ланка, яка спрямовує в заданому напрямі розвиток суспільства.
Головними доходами державного бюджету є податки, які становлять 70-90% загальної суми доходів. До основних податків належать: податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток підприємств, податок на додану вартість (ПДВ), акцизний податок, мито.
Місцеві бюджети становлять фінансову базу місцевих органів влади та управління. Вони забезпечують регіональні потреби у фінансових ресурсах та доходах, їх внутрішньотериторіальний перерозподіл. Вони мають повну самостійність, власні та закріплені дохідні джерела і право визначення напрямів їх використання.
Державні цільові фонди являють собою централізацію коштів для вирішення конкретних завдань і проблем. Їх характерною ознакою є чітко визначені джерела формування і напрями використання. Створення таких фондів визначається конкретними потребами. Вони концентрують у своєму розпорядженні майже чверть усіх фінансових ресурсів держави. До них належать Пенсійний фонд та інші соціальні фонди.
Державний кредит є специфічною ланкою державних фінансів, він безпосередньо пов'язаний з бюджетним дефіцитом, будучи джерелом його покриття. Це сукупність економічних відносин між державою в особі органів влади й управління, з одного боку, і фізичними та юридичними особами – з іншого; за таких відносин держава є позичальником, кредитором і гарантом.
Фінанси державного сектора економіки включають ті самі відносини, що й фінанси будь-якого суб'єкта господарювання, оскільки характер і напрями господарської і фінансової діяльності не залежать від форми власності. Водночас фінансові ресурси й отримані доходи цих підприємств належать державі, а їх фінансова діяльність регламентується державою як на підставі законів, так і у формі державного управління.
Фінансовий ринок – це специфічна сфера економічних відносин, де формуються і здійснюються відносини між учасниками фінансового ринку з приводу купівлі-продажу фінансових фондів. Основна функція фінансового ринку – перетворення тимчасово вільних грошових коштів (нагромаджень, заощаджень) на позичковий капітал для інвестицій в економіку.
Фінансовий ринок як сфера фінансової системи включає ринок грошей, кредитних ресурсів, цінних паперів і фінансових послуг.
Фінанси населення (домогосподарств) – це сукупність грошових фондів, які акумулюються в населення з таких джерел: доходів від трудової діяльності; доходів від капіталу; доходів від рухомого і нерухомого майна; доходів, отриманих у вигляді спадщини; доходів з інших джерел.

Підготувати відповіді на такі запитання (буде опитування на уроці)

  1. За рахунок чого йде поповнення Державного бюджету України?
  2. Хто займається формуванням Державного бюджету України?
  3. Навести приклад грошових фондів населення.
  4. Що таке фінансовий ринок, хто з ним пов'язаний?
  5. Яка сутність Державного кредиту?
  6. Що таке фінансова операція?
  7. Що означає процес самофінансування та державне фінансування?
24ок на 13.04.18


24 ок, на 13.04.18 підготуйте д/з "Бізнес-план" (приклад оформлення дивіться нижче). Буду збирати

среда, 4 апреля 2018 г.

24ок, опитування

24ок, сьогодні відзначається Міжнародний день інтернету.
 Пропоную вам ознайомитися із результатами анкетування групи

Зверніть увагу на відсотки останнього слайду!відео з презентації (слайд 5)

пятница, 30 марта 2018 г.

24ок на 06.04.2018


Домашнє завдання

Скласти Бізнес-план 

Дівчата (на вибір) - манікюрний салон, перукарня, магазин верхнього одягу, супермаркет побутової хімії, магазин продуктів харчування, кав’ярня, магазин ювелірних прикрас).
Хлопці (на вибір) - автосалон, станція технічного обслуговування, автомийка (або своя ідея)

Головні розділи Бізнес плану та їх орієнтовний зміст:
І. Опис підприємства:
§  Назва, адреса, дані про власників;
§  Цілі та об’єкти діяльності;
§  Можливості підприємства з виробництва товарів (послуг).
II. Опис (характеристика) продукції підприємства (товари та послуги):
§  Продукція;
§  Життєвий цикл продукції (проектування, виробництво, обіг, споживання, утилізація);
III. Збут і маркетинг:
§  Споживач і ринок збуту;
§  Конкурентоспроможність продукції;
§  Ціноутворення;
§  Реклама;
§  Обслуговування споживача.
IV. Виробництво:
§  Засоби виробництва (приміщення, обладнання тощо);
§  Виробничий персонал;
§  Процес виробництва;
§  Обіг продукції (транспортування і продаж);
V. Управління підприємством:
§  Структура управління;
§  Функції управління;
§  Організація постачання та транспортування;
§  Організація роботи з найманими працівниками (навчання, атестація, звільнення);
§  Соціально-психологічні та виховні методи;
§  Адміністративні методи.
VI. Управління фінансами й кредитом:
§  Джерела та умови функціонування;
§  Первинні витрати;
§  Очікуваний дохід;
§  Баланс доходів та збитків;
§  Джерела та умови кредитування;
§  Страхування, оренда та інші витрати.

24ок на 03.04.2018


Починаємо вивчати новий предмет "Фінанси"

Домашнє завдання №1
1. Поясніть вислів "Мої фінанси співають романси".
2. Підготуйте доповідь на тему: "Життя людини - це ланцюг фінансових відносин".